па, ко, ма, пе, ку, кот, ов, пра, пуй, гъс,

Коя е първата сричка?

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?