1) UMA GALINHA TEM 2 ASAS. QUANTAS ASAS TÊM 4 GALINHAS? a) 4 b) 6 c) 8 2) UM TREVO TEM 3 FOLHAS. QUANTAS FOLHAS TÊM 5 TREVOS? a) 15 b) 11 c) 13 3) UM CAMINHÃO TEM 4 RODAS. QUANTAS RODAS TEM 2 CAMINHÕES? a) 10 b) 8 c) 5 4) UMA FLOR TEM 5 PÉTALAS. QUANTAS PÉTALAS TÊM 2 FLORES? a) 8 b) 9 c) 10 5) UM GATO TEM 6 BIGODES. QUANTOS BIGODES TÊM 3 GATOS? a) 14 b) 18 c) 17 6) UM TRICICLO TEM 3 RODAS. QUANTAS RODAS TÊM 3 TRICICLOS? a) 9 b) 2 c) 8

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?