Lemon, Orange, Apple, Rasberry, Blackberry, Pear, Pineapple, Watermellon, Banana.

Fruit Labelling Game

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?