Създаване на по-добри уроци по-бързо
a + 4 = 108, 8 + b = 256, 54 - c = 27, d - 6 = 392, a x 6 = 48, 7 x b = 56, 81 : c = 9, d : 4 = 8, a + 5 = 491, 7 + b = 353, 98 - c = 89, d - 5 = 943, a x 8 = 64, 6 x b = 54, 42 : c = 6, d : 5 = 8.

Slovo kao znak za broj

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо