1) Name the angle. a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 2) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 3) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 4) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 5) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 6) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 7) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 8) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 9) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 10) Name the angle a) Acute b) Right angle c) Obtuse d) Reflex 11) All the internal angles are acute a) True b) False 12) All the internal angles are acute a) True b) False 13) All the internal angles are 90' a) True b) False 14) Two internal angles are obtuse a) False b) True 15) All the internal angles are obtuse a) True b) False

Angles Quiz with shapes too

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?