Correct: 魚, 水, 鱷魚, 游泳, 害怕, Incorrect: 火, 金, 炎, 汆, 永, 木,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?