a: table, chair, monster, dinosaur, monkey, tarantula, yak, tortoise, an: elephant, iguana, igloo, ugly sister, orang-utan, orange, honest man, animal,

Indefinite article - "a" or "an"

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?