Р, Д, К, С, З, В, Ч, Л, О, Е, И, Ъ, у, А, Ш,

Кой е първият звук в думата?

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?