ЛИМОН - БАЛОН, БАНАН - ДИВАН, ЛОПАТА - САЛАТА, ПАЙ - ЧАЙ, КАНА - ВАНА, ПИЦА - ПТИЦА, СОК - БЛОК, ПИСТОЛЕТ - САМОЛЕТ, КРУШИ - БОТУШИ, ЛЕПИЛО - ХВЪРЧИЛО, МЕЧКА - ПЕЧКА,

Кои думи се римуват?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?