Създаване на по-добри уроци по-бързо
轿 车, 妨 碍, 看 待, 区 区, 倾盆大雨, 寸步难移, 窄 , 收筋缩骨, 拜 托, 治 疗, 登 门, 抱 怨, 愧 疚, 暮 色, 小心翼翼, 狼狈不堪, 宽大为怀,

四年级华文:第十课宽大为怀(认读词语)

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо