1) WHAT NUMBER IS IT? a) ONE b) TWO 2) WHAT NUMBER IS IT? a) TWO b) THREE 3) WHAT NUMBER IS IT? a) THREE b) FOUR 4) WHAT NUMBER IS IT? a) FOUR b) FIVE

What number is it? - Kinder 3

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?