зад кутията, пред кутията, до кутията, между кутиите, вдясно от кутията, над кутията, под кутията, в кутията, на кутията.

Къде се намира топката?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?