____, ____, ____... ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Teacher's classroom language 2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?