"Кои си подхождат? 2" - игра на логопед София Вълнеева

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?