1) WHAT IS THIS? a) BANANA b) EGGS c) APPLE 2) WHAT IS THIS? a) EGGS b) SAUSAGE c) HAMBURGER 3) WHAT IS THIS? a) CAKE b) CHICKEN c) FISH 4) WHAT IS THIS? a) CAKE b) HAMBURGER c) SAUSAGE 5) WHAT IS THIS? a) BANANA b) SANDWICH c) PIE 6) WHAT IS THIS? a) FISH b) SANDWICH c) HAMBURGER 7) WHAT IS THIS? a) ICE CREAM b) HAMBURGER c) SANDWICH 8) WHAT IS THIS? a) SANDWICH b) CHEESE c) EGGS 9) WHAT IS THIS? a) ICE CREAM b) CHOCOLATE c) BREAD 10) WHAT IS THIS? a) EGGS b) CHOCOLATE c) SANDWICH 11) WHAT IS THIS? a) BANANA b) RICE c) CHOCOLATE 12) WHAT IS THIS? a) ROAST BEEF b) CHICKEN c) PIZZA

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?