1) school bag a) True b) False 2) ruler a) True b) False 3) pen a) True b) False 4) school bag a) True b) False 5) pencil a) True b) False 6) pencil case a) True b) False 7) pencil case a) True b) False 8) sharpener a) True b) False 9) sharpener a) True b) False 10) scissors a) True b) False 11) eraser a) True b) False 12) scissors a) True b) False 13) pen a) True b) False 14) ruler a) True b) False 15) marker a) True b) False 16) crayon a) True b) False 17) crayon a) True b) False 18) Glue a) True b) False 19) notebook a) True b) False 20) book a) True b) False 21) book a) True b) False 22) book a) True b) False

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?