Wavelength, Amplitude, Trough, Crest.

Transverse waves

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?