A poster, A newspaper, A birthday/ greetings card, A magazine, A leaflet, A brochure, A menu, An advert, A job advert, a directory, A timetable, A recipe, A form, an article, postcard, calendar, certificate, e mail, web page,

Text types 2 Weds Quiz

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?