HORSE, DOG, COW, SHEEP, CAT, PIG, DUCK, CHICKEN.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?