Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 5 + 0 = a) 5 b) 11 c) 14 d) 1 2) 13 + 1 = a) 10 b) 2 c) 14 d) 5 3) 8 + 3 = a) 1 b) 2 c) 9 d) 11 4) 4 + 5 = a) 9 b) 16 c) 15 d) 2 5) 4 + 6 = a) 5 b) 14 c) 10 d) 20 6) 1 + 0 = a) 1 b) 2 c) 10 d) 9 7) 15 + 1 = a) 16 b) 2 c) 1 d) 11 8) 14 + 1 = a) 1 b) 10 c) 15 d) 16 9) 2 + 0 = a) 14 b) 2 c) 20 d) 5 10) 13 + 7 = a) 20 b) 5 c) 11 d) 16

Сабирање 1

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо