grapes, apples, tomatoes, potatoes, green beans, peppers, turnips, aubergine, lettuce, bananas, asparagus, watermelon, lime, lemon, pears, melon, courgette, cauliflower, beetroot, cucumber.

Fruit and vegetables label

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?