Correct: 10 x 10 = 100, 1 x 10 = 10, 2 x 10 = 20, 34 x 10 = 340, 63 x 100 = 6300, 79 x 10 = 790, 70 x 10 = 700, 180 x 10 = 1800, 14 x 100 = 1400, 77 x 100 = 7700, Incorrect: 10 x 10 = 1000, 29 x 10 = 29, 68 x 100 = 680, 12 x 100 = 12, 54 x 10 = 5400, 98 x 100 = 98, 55 x 10 = 5500, 55 x 100 = 550,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?