lucrative - money making, admire - laud, vitality - liveliness, defame - malign, shocking - lurid, bailiff - magistrate, lazy - lethargic, emancipate - liberate, brute - lout, freedom - liberation, accommodation - lodging, malevolent - malicious,

Unit 25 - Matching

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?