1) _____lephant a) a b) e c) i 2) h - What is the capital letter? a) H b) F c) I 3) _____irl a) j b) g c) d 4) F - What is the small letter? a) d b) b c) f 5) _____orse a) b b) h c) d 6) A ____ C, D, E What is the missing letter? a) D b) F c) B

Grade 2 - Letter Revision - Orientation 1

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?