Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Коя година избухва Априлското въстание? a) 1889 г. b) 1876 г. c) 1878 г. 2) Кой ушива знамето, което са развяли въстаниците в Априлското въстание? a) Рада Попниколова b) Анастасия Тошева c) Райна Княгиня 3) Кои думи е избродирала Райна Княгиня на знамето? a) Свобода или правда b) Правда или свобода c) Свобода или смърт 4) Какви са последиците от потушаване на Априлското въстание? a) Опожарени селища и десетки хиляди загинали души. b) Селищата били освободени. c) Хората заживели свободно. 5) Коя държава обявява война на Турция? a) България b) Русия c) Румъния 6) Как се наричали българските войници, участвали в Руско-Турската освободителна война? a) възрожденци b) хайдути c) опълченци 7) Къде са се водили най-големите сражения? a) Пловдив и София b) Шипка и Плевен c) Габрово и Стара Загора 8) Кога и къде е подписан мирния договор между Русия и Турция? a) 16 април 1879 г. в Търново b) 3 март 1878 г. в СанСтефано c) 22 септември 1908 г. в Търново 9) България е разделена на две части от Великите сили чрез "Берлинския договор". Кои са те? a) Северна и Южна България b) Западна и Източна България c) Княжество България и Източна Румелия

Априлско въстание и освобождението на България

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо