1 - a chair, 2 - a laptop, 3 - a whiteboard, 4 - a smartboard, 5 - a pen, 6 - a pencil, 8 - coloured pencils, 9 - a book, 10 - scissors, 11 - a folder, 12 - a piece of paper, 13 - an ID badge, 14 - a desk, 15 - a stapler, 16 - a hole punch, 17 - a notebook, 18 - a pencil sharpener, 19 - a rubber, 7 - a worksheet,

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?