twelve, twenty, eleven, fifteen, nineteen, seventeen, thirteen, fourteen, sixteen, eighteen,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?