A - a, B - b, C - c, D - d, E - e, F - f, G - g, H - h, I - i, J - j, K - k, L - l, M - m, N - n, O - o, P - p, Q - q, R - r, S - s, T - t, U - u, V - v, W - w , X - x, Y - y, Z - z,

1. Pre-Entry: Upper Case and Lower Alphabet

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?