at home - дома, at a party - на вечеринке, at school - в школе, in the park - в парке, in the garden - в саду, on holiday - на отдыхе /на каникулах,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?