Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Кой от глаголите е в трето лице, единствено число? a) бързаме b) диша c) заспах 2) В кое изречение НЯМА лично местоимение? a) Днес вие ще донесете топка. b) Те са уважавани хора. c) Елена вие венец от полски цветя. 3) На кой ред всички думи са съществителни имена? a) Веселин, весел, веселба b) свети, светлина, светулка c) дъжд, дъждобран, дъждец 4) На кой ред откривате само прилагателни имена? a) нов, кожена, слънчево b) млад, липов, мед c) пакост, палав, палавник 5) В коя пословица има спомагателен глагол? a) Сговорна дружина пранина повдига b) Книгата е най-голямото богатство. c) Приятел в нужда се познава. 6) В кой ред НЯМА правописна грешка? a) тигър, бухъл, камак b) тигар, бухъл, камък c) тигър, бухал, камък 7) В кое изречение не е допусната правописна грешка? a) Гепардът е най бързото животно b) Детето върви по стръмната пътека. c) Кой е по добър от теб в бягането? 8) В кой ред всички думи са образувани с представка? a) изпраща, отключва, прескочих b) донесе, получаваме, пазят c) иска, учат, закусваме 9) На кой ред всички прилагателни НЕ могат да се степенуват? a) студена, пъстра, горска b) дървен, стъклено, каменна c) желязна, малък, лъскаво 10) На кой ред местоимението е написано неправилно? a) Тои отказа да влезе в отбора. b) Аз ли трябва да купя мляко? c) Те всяка сутрин стават в 6 часа.

Езикови упражнения- Части на речта

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо