1, 2, 3, ____ , 5 5, 6, ____, 8, 9 7, 8, 9, ____, 11 12, 13, ____, 15, 16 14, 15, 16, ____, 18 17, 18, ____, 20, 21 18, 19, 20, ____, 22 22, 23, 24, ____, 26 23, ____, 25, 26, 27 25, 26, 27, ____, 29 24, 25, 26, ____, 28 26, 27, 28, 29, ____ 25, 26, 27, 28, ____ 24, 25, ____, 27, 28 26, 27, ____, 29, 30 18, 19, 20, 21, ____ 20, 21, 22, 23, ____ 18, ____, 20, 21, 22 23, 24, 25, 26, ____ 20, ____, 22, 23, 24

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?