1) В изречението думите са свързани по смисъл. a) Вярно b) Невярно 2) Изреченията, с които питаме нещо се наричат съобщителни изречения. a) Невярно b) Вярно 3) Съобщителните изречения завършват с точка. a) Вярно b) Невярно 4) Изречението "Кога ще започне междучасието" е съобщително. a) Невярно b) Вярно 5) Изречения, с които съобщаваме нещо, се наричат съобщителни. a) Вярно b) Невярно 6) Вярно ли е, че не можем да променяме реда на думите в съобщителното изречение? a) Вярно b) Невярно 7) Изречението "Калоян и Здравко са братя." е съобщително. a) Невярно b) Вярно 8) Къде има съобщително изречение? a) Петър има нова шапка. b) нова шапка c) Петър има нова

Съобщително изречение

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?