I'm a teacher., I'm a student., I work part-time., I work full-time., My job is permanent., My job is badly paid., I like my job., I don't like my job., I'm a cleaner., I'm a delivery driver.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?