jack-et, in-sect, mit-ten, chick-en, se-cret, hel-met, can-dy, grum-py,

Barton Level 4.3 (2 syllable words) match up

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?