Make: your bed, a mess, breakfast, lunch, dinner, Do: homework, housework, the shopping, the dishes, your best,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?