1) morning a) b) c) d) 2) letter a) b) c) d) 3) postcard a) b) c) d) 4) parcel a) b) c) d) 5) afternoon a) b) c) d) 6) evening a) b) c) d) 7) watch TV a) b) c) d) 8) photo album a) b) c) d) 9) weekend a) b) c) d) 10) ski a) b) c) d) 11) year a) b) c) d) 12) mountains a) b) c) d) 13) winter a) b) c) d) 14) summer a) b) c) d) 15) meat a) b) c) d) 16) excited a) b) c) d) 17) panda a) b) c) d) 18) China a) b) c) d) 19) leaf a) b) c) d) 20) wake up a) b) c) d) 21) early a) b) c) d) 22) show a) b) c) d) 23) bird a) b) c) d) 24) late a) b) c) d) 25) want a) b) c) d)

Fly High 3 Unit 2 Vocabulary

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?