1) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) NINHO b) NAVE c) NAVIO 2) QUAL O NOME DA FIGURA a) BOLA b) CASA c) CASACO 3) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) CASA b) BOLO c) BOLA 4) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) CASA b) MALA c) MACACO 5) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) MOLA b) BOLO c) MACACO 6) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) MOLA b) MACACO c) PANELA 7) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) PANELA b) CARRO c) CARROÇA 8) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) MACACO b) PANELA c) PIPOCA 9) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) MOLA b) MACACO c) CARRO 10) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) MACACO b) CASACO c) ABACAXI 11) QUAL É O NOME DA FIGURA? a) CAMA b) MACACO c) MAÇÃ 12) QUAL O NOME DA FIGURA? a) SAPO b) RATO c) RAIO 13) QUAL O NOME DA FIGURA a) RIO b) RUA c) RAIO 14) QUAL O NOME DA FIGURA? a) ÁRVORE b) ARARA c) BANANA 15) QUAL O NOME DA FIGURA? a) SACOLA b) GELO c) GALO

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?