chop, slice, fry, go off, grow , boil , steam, overcook, store, peel, pick, rot,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?