cranium, fibula, humerus, pelvis, carpals, phalanges, patella, maxilla, clavicle, vertebral column, metacarpals, sternum, scapula, mandible, tibia, ribs, radius, ulna, femur, metatarsals, tarsals.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?