1) 4 plus 2 makes a) 6 b) 4 c) 5 2) 1 plus 3 makes a) 4 b) 6 c) 5 3) 5 plus 2 makes a) 9 b) 0 c) 7 4) 9 plus 1 makes a) 6 b) 10 c) 11 5) 2 plus 9 makes a) 11 b) 8 c) 10 6) 8 plus 6 makes a) 14 b) 12 c) 9 7) 10 plus 5 makes a) 13 b) 15 c) 20 8) 1 plus 7 makes a) 8 b) 14 c) 7 9) 10 plus 2 makes a) 14 b) 12 c) 13 10) 19 plus 1 makes a) 19 b) 20 c) 17

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?