Siberia, Alaska , Bering Straits, Mayan civilization, Inca civilization, Aztec civilization, Taino settlements, Kalinago settlements.

Possible Migration Routes and Settlement Patterns of the First Americans

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?