1) Where am I? a) school b) bank c) neighbourhood 2) Where am I? a) Police Station b) grocery c) playing field 3) Where am I? a) gym b) shop c) market 4) Where am I? a) clinic b) bank c) playground 5) Where am I? a) Fire Station b) school c) toy store 6) Where am I? a) clothing store b) church c) ice cream palour 7) Where am I? a) doctor's office b) restaurant c) Fire Station 8) Where am I? a) playground b) library c) grocery 9) Where am I? a) carpark b) school c) restaurant 10) Where am I? a) grocery b) shopping mall c) bank

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?