1) How many persons? a) b) c) 2) How many cars? a) b) c) 3) How many balls? a) b) c) 4) How many bananas? a) b) c) 5) How many planes flying by? a) b) c) 6) How many persons are in the street? a) b) c) 7) How many vehicles? a) b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?