1) A semibreve is ______ beat(s) a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 2) 2 minims is equal to _____ beat(s) a) 8 b) 16 c) 1 d) 4 e) 6 f) 10 3) A semi-quaver is a) 1/4 beat b) 1/2 beat c) 1 beat d) 1/8 beat 4) A minim has a value of ______ beat(s) a) 1 b) 2 c) 1/2 d) 4 5) A quaver has a value of ______ beat(s) a) 4 b) 6 c) 16 d) 1/2 6) The quarter note has a value of _______ beat(s) a) 1/4 b) 1 c) 2 d) 4 7) 4 crotchets equal a) 1 minim b) 2 quavers c) 8 minims d) 1 semibreve 8) 8 semiquavers have equal value to a) 1 semibreve b) 1 minim c) 1 quaver d) 2 quavers 9) A dotted crotchet is a) 1/2 beat b) 2 beats c) 1 1/2 beats d) 4 beats 10) A dotted minim equals a) 1 beat b) 2 beats c) 6 beats d) 3 beats

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?