accidentals, 2 beats, 4 beats, time signature, 1 beat, staff, semitone - half step, whole step - tone, treble clef - higher pitches, lower pitches - Bass clef,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?