1) 2 x 2 = a) 6 b) 4 2) 8 - 5 = a) 3 b) 7 3) 5 + 4 = a) 10 b) 9 4) 2 x 4 = a) 2 b) 8 5) 7 - 2 = a) 5 b) 9 6) 1 + 7 = a) 6 b) 8 7) 2 x 1 = a) 3 b) 2 8) 3 + 3 = a) 3 b) 6 9) 10 - 6 = a) 6 b) 4 10) 2 x 0 =  a) 0 b) 2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?