urgent, hierarchical, prioritise, ignore, democratic, confrontation, cooperative, member, make up your mind, consultation,

Unit 11 Decisions - working with words

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?