1) 6 x 7 a) 42 b) 24 c) 46 2) 3 x 7 a) 12 b) 21 c) 32 3) 4 x 7 a) 24 b) 45 c) 28 4) 7 x 7 a) 48 b) 94 c) 49 5) 9 x 7 a) 36 b) 63 c) 72 6) 5 x 8 a) 48 b) 56 c) 40 7) 7 x 8 a) 54 b) 65 c) 56 8) 9 x 8 a) 72 b) 27 c) 63 9) 6 x 8 a) 42 b) 48 c) 54 10) 4 x 8 a) 35 b) 32 c) 42

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?