Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj,

Do You Know Your Letters in Braille? By A. Ryan-Charles

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?