went, gave, told, came, ate, bought, made, sat, began, fell,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?